Marta Trzewikowska

aplikantka adwokacka
[email protected]

Praktyki

Marta Trzewikowska

aplikantka adwokacka

aplikantka adwokacka na liście Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwentka wydziału prawa w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu rozwiązań prawnych dla menedżerów i przedsiębiorców. 

Specjalizuje się przede wszystkim w prawie zamówień publicznych, prawie gospodarczym oraz prawie medycznym.  

Posiada doświadczenie zawodowe m.in. w sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu analiz i projektów umów (w tym umów cywilnych i gospodarczych), sporządzaniu środków odwoławczych na podstawie przepisów prawa zamówień publicznych, a także we wsparciu procesów due diligence. 

Współpracowała m.in. z podmiotami z rynku IT oraz rynku wyrobów medycznych. 

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz językiem niemieckim na poziomie podstawowym. 

Publikacje