CIĄG DALSZY DEBATY NAD PRACĄ ZDALNĄ!

Wczoraj odbyło się posiedzenie Senatu w sprawie pracy zdalnej! Senat zaproponował 30 dni pracy zdalnej okazjonalnej (zamiast 24) oraz 3 miesiące (zamiast 2) vacatio legis. Ostateczne losy ustawy nie są jeszcze pewne. Zachęcamy jednak pracodawców do przygotowania się na zmiany jak najszybciej.

Przypominamy, że…

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) reguluje kwestie dotyczące pracy zdalnej i kontroli trzeźwości pracowników przez pracodawców. Wprowadza do kodeksu pracy definicję pracy zdalnej, zgodnie z którą będzie to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nowela przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych wypadkach: w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe np. z powodu pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

Rekomendacje TH

Rekomendujemy bieżące śledzenie prac legislacyjnych, a jednocześnie dostosowywanie umów o pracę do nowych przepisów. 

Ponadto rekomendowane jest wdrożenie regulaminu pracy zdalnej w organizacji. Na bieżąco będziemy Państwa informować o losach nowelizacji, a w razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt.

  • Karolina Bogumił-Łagowska
    Karolina Bogumił-Łagowska