THe Legal News

Bez prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa?

Prawo do zachowania poufności informacji wynika wprost z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk). Jak, słusznie podnosi się w orzecznictwie sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, do uznania i utrzymania danych informacji w tajemnicy niezbędne jest wykazanie przesłanek określonych w uznk. Można by prowadzić długą dyskusję na temat tego, jakie…

Czytaj dalejBez prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa?

Fundacja Rodzinna, a klauzula „unikania opodatkowania”

Już przy pierwszych poradach TRĘBICKI HOŁOWIŃSKA dot. zakładania fundacji rodzinnych, uprzedzaliśmy klientów o ryzyku zarzutu unikania opodatkowania. Oczywiście nadal jest zbyt wcześnie na jakąkolwiek „utrwaloną praktykę organów” w tym zakresie, jednak bardzo cenna jest niedawno wydana opinia zabezpieczająca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),…

Czytaj dalejFundacja Rodzinna, a klauzula „unikania opodatkowania”

Najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców w centralnym rejestrze beneficjentów rzeczywistych (CRBR)

CRBR funkcjonuje w Polsce już od ponad 4 lat. Wprowadzony ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ma on utrudniać ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej oraz zwiększać zaufanie do rynku finansowego i uczestników obrotu. Wbrew pozorem zgłoszenie do CRBR nie zawsze przebiega bezproblemowo i często popełniane są błędy. Często widzimy to modyfikując,…

Czytaj dalejNajczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców w centralnym rejestrze beneficjentów rzeczywistych (CRBR)

Kalkulator koszykowy już dostępny

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazał się zapowiadany już od pewnego czasu kalkulator koszykowy. Kalkulator powstał we współpracy Urzędu Zamówień Publicznych z Głównym Urzędem Statystycznym i służy automatycznemu wyliczeniu wynagrodzenia po dokonanej waloryzacji przy zastosowaniu „koszykowej” klauzuli zawartej w opracowaniu „Przykładowe klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa”.…

Czytaj dalejKalkulator koszykowy już dostępny

Kilka słów o fundacji rodzinnej na podstawie dotychczasowej praktyki

Chociaż fundacje rodzinne można zakładać w Polsce dopiero od kilku miesięcy, cieszą się już one dużym zainteresowaniem naszych klientów. Właśnie Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim uwzględnił jeden z kilku złożonych przez nas w imieniu Klienta wniosków rejestrowych – to kolejny już sukces naszej Kancelarii w postępowaniu rejestrowym.  Obserwujemy…

Czytaj dalejKilka słów o fundacji rodzinnej na podstawie dotychczasowej praktyki

Pracownicy z prawem ubiegania się o refundację szkieł kontaktowych

W ubiegłym roku znowelizowano przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zmiany weszły w życie 17 listopada 2023 r. W ramach tej nowelizacji ustawodawca zdecydował się m.in. na uzupełnienie § 8 ust. 2 rozporządzenia o zapis, zgodnie z którym pracodawca jest zobligowany…

Czytaj dalejPracownicy z prawem ubiegania się o refundację szkieł kontaktowych

Rekomendacje UZP – analiza potrzeb i wymagań – wyroby medyczne

Urząd Zamówień Publicznych rozpoczął rok od przedstawienia rekomendacji dotyczących analizy potrzeb i wymagań zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę wyrobów medycznych.  W dość obszernym dokumencie dużo miejsca poświęcono omówieniu regulacji prawnych związanych z wyrobami medycznymi, jak również przedstawiono podział na wyroby medyczne różnego…

Czytaj dalejRekomendacje UZP – analiza potrzeb i wymagań – wyroby medyczne

Nowy kurs EURO oraz aktualizacja progów stosowania ustawy PZP od 1 stycznia 2024 r.

W dniu 6 grudnia 2023 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.…

Czytaj dalejNowy kurs EURO oraz aktualizacja progów stosowania ustawy PZP od 1 stycznia 2024 r.

Ustawodawca zmienia zasady: Pracodawcy na przegranej pozycji w postępowaniach sądowych?

Ostatnie zmiany w prawie pracy, które weszły w życie od 22 września 2023 roku, wprowadziły rewolucję w relacjach między pracownikami a pracodawcami. Jednym z kluczowych aspektów nowych przepisów jest obowiązek dalszego zatrudniania pracowników, w przypadku orzeczenia przez sąd o bezskuteczności wypowiedzenia lub przywrócenia pracownika do pracy. A w przypadku pracowników szczególnie chronionych,…

Czytaj dalejUstawodawca zmienia zasady: Pracodawcy na przegranej pozycji w postępowaniach sądowych?

Jak w praktyce stosować „nową-starą” zmianę w zakresie podmiotowych środków dowodowych, aby uniknąć błędów?

W piątek 22 września 2023 r. w życie weszła zmiana Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Warto zacząć od zastrzeżenia, że jeśli przetarg ogłoszono przed dniem 22.09.2023 r., to do niego nadal stosuje…

Czytaj dalejJak w praktyce stosować „nową-starą” zmianę w zakresie podmiotowych środków dowodowych, aby uniknąć błędów?

Zmiany w rozporządzeniu o przedmiotowych środkach dowodowych – NOWE czy STARE zasady dotyczące uzyskiwania zaświadczeń o niekaralności.

Czy wrócimy do asekuracyjnego podejścia podczas weryfikacji przesłanek wykluczenia? O nowelizacji rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, która zmienia zasady dotyczące pozyskiwania zaświadczenia o niekaralności w zależności od miejsca zamieszkania. W dniu 22 września bieżącego roku wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych. Pierwsza i prawdopodobnie najważniejsza z nich stanowi…

Czytaj dalejZmiany w rozporządzeniu o przedmiotowych środkach dowodowych – NOWE czy STARE zasady dotyczące uzyskiwania zaświadczeń o niekaralności.

Czy FUNDACJA RODZINNA może służyć złym celom? Ochrona wierzyciela, którego dłużnik UCIEKA Z MAJĄTKIEM do FUNDACJI RODZINNEJ

Dziś znów kilka słów o fundacji rodzinnej, nowym tworze wprowadzonym niedawno do naszego porządkuprawnego. Dużo już napisano o jej zaletach z perspektywy fundatora i beneficjentów. Warto zastanowić się,jak fundacja rodzinna wpływa na innych uczestników obrotu gospodarczego – przede wszystkim wierzycieli.Np. wówczas, kiedy dłużnik chciałby ukryć przed nimi…

Czytaj dalejCzy FUNDACJA RODZINNA może służyć złym celom? Ochrona wierzyciela, którego dłużnik UCIEKA Z MAJĄTKIEM do FUNDACJI RODZINNEJ