THe Legal News

Odszkodowanie za niesłuszne wykluczenie z postępowania. FAQ

W związku z licznymi, napływającymi do TRĘBICKI HOŁOWIŃSKA pytaniami, dot. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, opisywanego już w Legal News z 7 czerwca br. (link), chcielibyśmy podsumować nasze dotychczasowe spostrzeżenia. Najczęściej pojawiające się pytania to: Skrótowo odpowiadamy: Wnosząc o odszkodowanie wykonawcy będą musieli przede wszystkim wykazać poniesienie…

Czytaj dalejOdszkodowanie za niesłuszne wykluczenie z postępowania. FAQ

Odszkodowanie za niesłuszne wykluczenie z postępowania

6 czerwca opublikowany został istotny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C‑547 Wyrok zawiera szeroką wykładnię unijnej dyrektywy w zakresie szans wykonawców na uzyskanie odszkodowania za niesłuszne wykluczenie z postępowania o zamówienie publiczne. Historia: słowackie konsorcjum zostało wykluczone z postępowania o udzielenie zamówienia. Podjęło kroki odwoławcze ale w tzw. „międzyczasie” umowa o zamówienie…

Czytaj dalejOdszkodowanie za niesłuszne wykluczenie z postępowania

Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych

8 kwietnia br. na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii ukazała się informacja o skierowaniu do konsultacji i opiniowania tzw. pierwszego pakietu deregulacyjnego.  Udostępniony na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego projekt przepisów, o których mowa, zawiera m.in. propozycje istotnych zmian w zakresie Prawa zamówień publicznych (Pzp). Należą do nich m.in. zmiany w zakresie postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, a w tym:…

Czytaj dalejZmiany ustawy Prawo zamówień publicznych

Bez prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa?

Prawo do zachowania poufności informacji wynika wprost z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk). Jak, słusznie podnosi się w orzecznictwie sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, do uznania i utrzymania danych informacji w tajemnicy niezbędne jest wykazanie przesłanek określonych w uznk. Można by prowadzić długą dyskusję na temat tego, jakie…

Czytaj dalejBez prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa?

Fundacja Rodzinna, a klauzula „unikania opodatkowania”

Już przy pierwszych poradach TRĘBICKI HOŁOWIŃSKA dot. zakładania fundacji rodzinnych, uprzedzaliśmy klientów o ryzyku zarzutu unikania opodatkowania. Oczywiście nadal jest zbyt wcześnie na jakąkolwiek „utrwaloną praktykę organów” w tym zakresie, jednak bardzo cenna jest niedawno wydana opinia zabezpieczająca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),…

Czytaj dalejFundacja Rodzinna, a klauzula „unikania opodatkowania”

Najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców w centralnym rejestrze beneficjentów rzeczywistych (CRBR)

CRBR funkcjonuje w Polsce już od ponad 4 lat. Wprowadzony ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ma on utrudniać ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej oraz zwiększać zaufanie do rynku finansowego i uczestników obrotu. Wbrew pozorem zgłoszenie do CRBR nie zawsze przebiega bezproblemowo i często popełniane są błędy. Często widzimy to modyfikując,…

Czytaj dalejNajczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców w centralnym rejestrze beneficjentów rzeczywistych (CRBR)

Kalkulator koszykowy już dostępny

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazał się zapowiadany już od pewnego czasu kalkulator koszykowy. Kalkulator powstał we współpracy Urzędu Zamówień Publicznych z Głównym Urzędem Statystycznym i służy automatycznemu wyliczeniu wynagrodzenia po dokonanej waloryzacji przy zastosowaniu „koszykowej” klauzuli zawartej w opracowaniu „Przykładowe klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa”.…

Czytaj dalejKalkulator koszykowy już dostępny

Kilka słów o fundacji rodzinnej na podstawie dotychczasowej praktyki

Chociaż fundacje rodzinne można zakładać w Polsce dopiero od kilku miesięcy, cieszą się już one dużym zainteresowaniem naszych klientów. Właśnie Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim uwzględnił jeden z kilku złożonych przez nas w imieniu Klienta wniosków rejestrowych – to kolejny już sukces naszej Kancelarii w postępowaniu rejestrowym.  Obserwujemy…

Czytaj dalejKilka słów o fundacji rodzinnej na podstawie dotychczasowej praktyki

Pracownicy z prawem ubiegania się o refundację szkieł kontaktowych

W ubiegłym roku znowelizowano przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zmiany weszły w życie 17 listopada 2023 r. W ramach tej nowelizacji ustawodawca zdecydował się m.in. na uzupełnienie § 8 ust. 2 rozporządzenia o zapis, zgodnie z którym pracodawca jest zobligowany…

Czytaj dalejPracownicy z prawem ubiegania się o refundację szkieł kontaktowych

Rekomendacje UZP – analiza potrzeb i wymagań – wyroby medyczne

Urząd Zamówień Publicznych rozpoczął rok od przedstawienia rekomendacji dotyczących analizy potrzeb i wymagań zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę wyrobów medycznych.  W dość obszernym dokumencie dużo miejsca poświęcono omówieniu regulacji prawnych związanych z wyrobami medycznymi, jak również przedstawiono podział na wyroby medyczne różnego…

Czytaj dalejRekomendacje UZP – analiza potrzeb i wymagań – wyroby medyczne

Nowy kurs EURO oraz aktualizacja progów stosowania ustawy PZP od 1 stycznia 2024 r.

W dniu 6 grudnia 2023 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.…

Czytaj dalejNowy kurs EURO oraz aktualizacja progów stosowania ustawy PZP od 1 stycznia 2024 r.