publikacje

Odszkodowanie za niesłuszne wykluczenie z postępowania

6 czerwca opublikowany został istotny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C‑547 Wyrok zawiera szeroką wykładnię unijnej dyrektywy w zakresie szans wykonawców na uzyskanie odszkodowania za niesłuszne wykluczenie z postępowania o zamówienie publiczne. Historia: słowackie konsorcjum zostało wykluczone z postępowania o udzielenie zamówienia. Podjęło kroki odwoławcze ale w tzw. „międzyczasie” umowa o zamówienie…

Czytaj dalejOdszkodowanie za niesłuszne wykluczenie z postępowania

Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych

8 kwietnia br. na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii ukazała się informacja o skierowaniu do konsultacji i opiniowania tzw. pierwszego pakietu deregulacyjnego.  Udostępniony na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego projekt przepisów, o których mowa, zawiera m.in. propozycje istotnych zmian w zakresie Prawa zamówień publicznych (Pzp). Należą do nich m.in. zmiany w zakresie postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, a w tym:…

Czytaj dalejZmiany ustawy Prawo zamówień publicznych

Bez prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa?

Prawo do zachowania poufności informacji wynika wprost z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (uznk). Jak, słusznie podnosi się w orzecznictwie sądów powszechnych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, do uznania i utrzymania danych informacji w tajemnicy niezbędne jest wykazanie przesłanek określonych w uznk. Można by prowadzić długą dyskusję na temat tego, jakie…

Czytaj dalejBez prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa?

Czy zastrzeżenia umieszczane w stopce e-maila są skuteczne?

Z naszej praktyki wynika, że firmy niejednokrotnie umieszczają w stopkach e-maili różnego rodzaju oświadczenia. Zdarza się, że takie oświadczenia dotyczą zwolnienia danej firmy w jakimś zakresie z odpowiedzialności cywilnoprawnej za świadczone usługi. W naszej ocenie zastrzeżenia takie w większości przypadków nie będą jednak skuteczne. Podstawą współpracy między przedsiębiorcami jest z reguły…

Czytaj dalejCzy zastrzeżenia umieszczane w stopce e-maila są skuteczne?

Fundacja Rodzinna, a klauzula „unikania opodatkowania”

Już przy pierwszych poradach TRĘBICKI HOŁOWIŃSKA dot. zakładania fundacji rodzinnych, uprzedzaliśmy klientów o ryzyku zarzutu unikania opodatkowania. Oczywiście nadal jest zbyt wcześnie na jakąkolwiek „utrwaloną praktykę organów” w tym zakresie, jednak bardzo cenna jest niedawno wydana opinia zabezpieczająca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS),…

Czytaj dalejFundacja Rodzinna, a klauzula „unikania opodatkowania”

Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – nadal na liście wyczekiwanych zmian

Według danych dostępnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – nadal jest w procesie opiniowania. Dla przypomnienia, proces prac nad certyfikacją trwa już prawie dwa lata. Pierwszym krokiem było opublikowanie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii konsultacji…

Czytaj dalejCertyfikacja wykonawców zamówień publicznych – nadal na liście wyczekiwanych zmian

Najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców w centralnym rejestrze beneficjentów rzeczywistych (CRBR)

CRBR funkcjonuje w Polsce już od ponad 4 lat. Wprowadzony ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ma on utrudniać ukrycie swojej tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej oraz zwiększać zaufanie do rynku finansowego i uczestników obrotu. Wbrew pozorem zgłoszenie do CRBR nie zawsze przebiega bezproblemowo i często popełniane są błędy. Często widzimy to modyfikując,…

Czytaj dalejNajczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców w centralnym rejestrze beneficjentów rzeczywistych (CRBR)

Kalkulator koszykowy już dostępny

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazał się zapowiadany już od pewnego czasu kalkulator koszykowy. Kalkulator powstał we współpracy Urzędu Zamówień Publicznych z Głównym Urzędem Statystycznym i służy automatycznemu wyliczeniu wynagrodzenia po dokonanej waloryzacji przy zastosowaniu „koszykowej” klauzuli zawartej w opracowaniu „Przykładowe klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa”.…

Czytaj dalejKalkulator koszykowy już dostępny

Kilka słów o fundacji rodzinnej na podstawie dotychczasowej praktyki

Chociaż fundacje rodzinne można zakładać w Polsce dopiero od kilku miesięcy, cieszą się już one dużym zainteresowaniem naszych klientów. Właśnie Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim uwzględnił jeden z kilku złożonych przez nas w imieniu Klienta wniosków rejestrowych – to kolejny już sukces naszej Kancelarii w postępowaniu rejestrowym.  Obserwujemy…

Czytaj dalejKilka słów o fundacji rodzinnej na podstawie dotychczasowej praktyki

Pracownicy z prawem ubiegania się o refundację szkieł kontaktowych

W ubiegłym roku znowelizowano przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zmiany weszły w życie 17 listopada 2023 r. W ramach tej nowelizacji ustawodawca zdecydował się m.in. na uzupełnienie § 8 ust. 2 rozporządzenia o zapis, zgodnie z którym pracodawca jest zobligowany…

Czytaj dalejPracownicy z prawem ubiegania się o refundację szkieł kontaktowych

Wypowiedzenie umowy o zamówienie publiczne przez zamawiającego w dowolnym momencie

W orzecznictwie od dawna podnosi się, że zamawiający nie mogą w projektowanych postanowieniach umowy przewidywać postanowień uprawniających ich do jednostronnego wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie, bez istnienia ważnych przyczyn wskazanych w umowie. Zasada ta nie jest kwestionowana również w doktrynie, jednak praktyka w tym zakresie wciąż jest niejednolita. W jednym z tegorocznych postępowań, zamawiający przewidział…

Czytaj dalejWypowiedzenie umowy o zamówienie publiczne przez zamawiającego w dowolnym momencie