Aleksandra Fajfer

Aleksandra Fajfer

adwokat
[email protected]

Praktyki

Aleksandra Fajfer

adwokat

Adwokat posiadający wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w branży telekomunikacyjnej, finansowej oraz IT jako inhouse lawyer, co pozwala jej zrozumieć i spełniać wymagania klienta względem zewnętrznej kancelarii prawnej.

Doradza na wszystkich etapach prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki umów oraz prawa korporacyjnego.

Posiada również doświadczenie w doradztwie na rzecz wykonawców oraz zamawiających na każdym etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym na etapie wykonywania umów oraz negocjacji i rozwiązywania sporów realizacyjnych. Wspiera klientów przy postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa nowoczesnych technologii prowadzone na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Doradza klientom w języku polskim i angielskim.