ATAK HAKERSKI NA E-FAKTURY!

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało niedawno o nieuprawnionym dostępie do strony https://efaktura.gov.pl/. Do tej pory na portalu widnieje informacja 
o trwających pracach technicznych. Funkcjonalności systemu nie zostały jeszcze w pełni przywrócone.
Taki stan rzeczy może niepokoić użytkowników, bowiem poprzez portal przesyłane są dokumenty, często o dużym znaczeniu dla podmiotów gospodarczych. Pojawiły się więc obawy czy z portalu nie wyciekły wrażliwe dane i czy osoby trzecie nie uzyskały do nich dostępu.
Ministerstwo uspokaja i zapewnia, że dostęp do portalu jest zabezpieczony na najwyższym poziomie i nie odnotowano dotychczas żadnych incydentów z udostępnieniem danych nieuprawnionym podmiotom:
„W celu uwierzytelnienia zakłada się bowiem bezpieczeństwo systemu certyfikatów kwalifikowanych, podpisu zaufanego oraz dodatkowych mechanizmów kryptografii opartej o klucze symetryczne i asymetryczne. Dotychczas nie odnotowano żadnych przypadków wycieku danych”.
Ponadto Ministerstwo informuje, że powołało specjalny zespół do przywrócenia pracy portalu oraz ustalenia wszelkich okoliczności zaistniałej sytuacji. Całe zdarzenie budzi jednak obawy, co dalej z portalem i co w przypadku, gdy cały system faktur w Polsce oparty będzie o narzędzia informatyczne, a miejsce będą miały tego typu sytuacje. Tym bardziej, że portal niedostępny jest już od dłuższego czasu. 
Z pewnością informacje przekazywane przez portal są wrażliwe i powinny być zabezpieczone w odpowiedni sposób, a wszelkie awarie, ataki powinny być sprawnie 
i skutecznie usuwane. Czekamy na rozwiązanie sytuacji i wnioski, jakie przedstawi Ministerstwo.  

  • Łukasz Krawczyk
    Łukasz Krawczyk