Łukasz Krawczyk

radca prawny
[email protected]

Praktyki

Łukasz Krawczyk

radca prawny

Radca prawny z rozległym doświadczeniem w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych z wielu branż. Prowadzi kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie zamówień publicznych, w tym wsparcie wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Doradza również  zamawiającym w zakresie przygotowania dokumentacji postępowania, jak i prowadzenia postępowania. Wielokrotnie reprezentował wykonawców oraz zamawiających w toku postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Przygotowuje projekty umów cywilnych
i gospodarczych dla klientów kancelarii. W doradztwie kieruje się podejściem biznesowym do klientów wykorzystując wiedzę i doświadczenie do osiągania celu w każdej prowadzonej sprawie. 
Prowadzi szkolenia z zamówień publicznych oraz jest autorem licznych publikacji z tego obszaru. 
 
Doradza klientom w języku polskim i angielskim

Publikacje