CERTYFIKACJA WYKONAWCÓW – NOWE NARZĘDZIE UJEDNOLICENIA I PROFESJONALIZACJI RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało do konsultacji publicznych Zieloną księgę certyfikacji zamówień publicznych. Nowo projektowany mechanizm ma być rozwiązaniem fakultatywnym, którego celem będzie uproszczenie a zarazem profesjonalizacja systemu zamówień publicznych. Najważniejsze korzyści certyfikacji dla wykonawców to m.in.: ograniczenie procesu przygotowywania obszernej dokumentacji, podniesienie poziomu profesjonalizacji oraz wyższa przewidywalność operowania na rynku zamówieniowym. Natomiast Zamawiający będą mogli usprawnić proces udzielania zamówień, zmniejszyć liczbę nieprawidłowości w procesie badania wykonawców i zyskać wsparcie fachowych podmiotów certyfikujących.

Kluczowe kwestie wskazane w Zielonej księdze, wymagające głębszej uwagi i poddane pod konsultacje to:

 • Certyfikacja warunków „negatywnych” i „pozytywnych” udziału w postępowaniu oraz możliwość uzyskania dwóch odrębnych certyfikatów.
 • Wskazanie kategorii usług, dostaw oraz robót budowlanych i odpowiednich podkategorii, które powinny zostać objęte badaniem w toku certyfikacji.
 • Zakres certyfikacji w świetle przesłanek wykluczenia na gruncie ustawy PZP.
 • Wyłonienie akredytowanych jednostek certyfikujących, wyposażonych w odpowiednie zaplecze i narzędzia do realizacji procesu certyfikacji na najwyższym poziomie (podmioty prywatne, publiczne lub o charakterze mieszanym).
 • Dopuszczenie procedury tzw. self-cleaningu poza procesem certyfikacji na wniosek wykonawców poza standardowy procesem certyfikacji.
 • Procedura wnioskowania o udzielnie certyfikatu oraz odpowiednie środki zaskarżenia decyzji w przypadku negatywnego wyniku certyfikacji. Czy ustawa wprowadzi możliwość zaskarżenia decyzji do KIO? 
 • Okres ważności certyfikatu oraz konsekwencje nieinformowania przez wykonawców o wygaśnięci certyfikatu. Czy sugerowany okres ważności roku będzie optymalny? 
 • Opłaty związane z mechanizmem certyfikacji, które powinny być ustalane na odpowiednim, akceptowalnym dla wykonawców poziomie.

Proces konsultacji Zielonej księgi potrwa do 14 kwietnia. Planowany proces legislacyjny powinien zakończyć się z końcem tego roku, natomiast wprowadzenie mechanizmu certyfikacji planowane jest na pierwsze półrocze 2023 r.

O postępie procesu legislacyjnego dotyczącego mechanizmu certyfikacji będziemy Państwa informować w kolejnych Legal Flash’ach. Zachęcamy do śledzenia naszych publikacji. 

Projekt Zielonej księgi dostępny jest na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii: 

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/kolejne-uproszczenie-zamowien-publicznych–rozpoczecie-konsultacji-zielonej-ksiegi-certyfikacji-wykonawcow-zamowien-publicznych

 • Marta Trzewikowska
  Marta Trzewikowska