Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – nadal na liście wyczekiwanych zmian

Według danych dostępnych na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – nadal jest w procesie opiniowania.


Dla przypomnienia, proces prac nad certyfikacją trwa już prawie dwa lata. Pierwszym krokiem było opublikowanie przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii konsultacji tzw. Zielonej księgi certyfikacji wykonawców zamówień publicznych.


Entuzjazm podgrzany po publikacji  projektu ustawy w lecie ubiegłego roku chyba nieco opadł w trybach legislacyjnej machiny, tak jak aktualnie temperatura za oknem. Miejmy nadzieję, że to zwolnione tempo nie spowoduje przesunięć w planie wejścia w życie nowych przepisów, bo pomysł jest przecież ciekawy i może usprawnić system zamówień publicznych, co wynika także z projektu ustawy, w którym czytamy, że:


„Głównym założeniem certyfikacji wykonawców zamówień publicznych jest ograniczenie obowiązków, zarówno po stronie wykonawców, jak i zamawiających, związanych z weryfikacją podmiotową wykonawców (główne założenie: weryfikacja dokonywana jednokrotnie).”


Na ten moment wiadomo, że wykonawcy będą mogli ubiegać się o certyfikaty  w zakresie:

  • wykazania braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania na dostawy, usługi i roboty budowlane np. brak zaległości podatkowych, niekaralność;
  • potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, np. dysponowanie odpowiednim doświadczeniem, personelem czy sprzętem.


Certyfikacja będzie realizowana przez Polskie Centrum Akredytacji, wydane certyfikaty a będą dostępne publicznie w Bazie Danych o Certyfikatach Wykonawców Zamówień Publicznych.


Chociaż, wg projektu ustawy, przepisy dotyczące warunków i trybu udzielania akredytacji podmiotowi certyfikującemu wg projektu mają wejść w życie z dniem 1 lipca tego roku, nadal cisza w tym temacie, tak na stronie Ministerstwa jak i Polskiego Centrum Akredytacji, które czeka na uchwalenie i publikację ustawy.


O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco w kolejnych newsletterach.  


Źródło: https://legislacja.gov.pl/projekt/12375154/katalog/12995324#12995324  • Marta Trzewikowska
    Marta Trzewikowska