OBOWIĄZKOWE e-FAKTURY JEDNAK OD 2024 ROKU!

Wcześniejsze, głośne zapowiedzi Ministerstwa Finansów o wprowadzeniu systemu obowiązkowych e-faktur w Polsce od stycznia 2023 r., zostały zweryfikowane przez Radę Unii Europejskiej, która co prawda wyraziła zgodę na obowiązkowe fakturowanie elektroniczne, jednak od 1 stycznia 2024 r. 

Co ciekawe, w tym samym czasie elektroniczne fakturowanie ma również stać się obowiązkowe w innych krajach Unii Europejskiej, tj. Belgii, Francji, Danii i w Niemczech. Decyzja ta musi jeszcze zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Zgoda ma obowiązywać przez 3 lata, do końca 2026 r. Po tym okresie może zostać przedłużona, jednak konieczne będzie wykazanie przez Polskę, że e-faktury wystawiane w systemie centralnym miały wpływ na zwalczanie oszustw i nadużyć VAT oraz uprościły system poboru podatków. 

Jak już wcześniej informowaliśmy, od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mają możliwość wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-faktur. Dzięki decyzji Rady UE, polscy przedsiębiorcy zyskali czas na wdrożenie w swoich systemach odpowiednich funkcjonalności, a MF czas na udoskonalenie Krajowego Systemu e-Faktur.

  • Łukasz Krawczyk
    Łukasz Krawczyk