Zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych

8 kwietnia br. na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii ukazała się informacja o skierowaniu do konsultacji i opiniowania tzw. pierwszego pakietu deregulacyjnego. 


Udostępniony na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego projekt przepisów, o których mowa, zawiera m.in. propozycje istotnych zmian w zakresie Prawa zamówień publicznych (Pzp). Należą do nich m.in. zmiany w zakresie postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, a w tym:


  1. Umożliwienie, w niektórych przypadkach, rozpraw i posiedzeń „zdalnych” (przy czym  strona lub uczestnik postępowania odwoławczego będą mieli prawo wyboru: czy uczestniczyć w rozprawie i posiedzeniu za pośrednictwem środków informatycznych pozwalających na komunikowanie się na odległość, czy stawić się na sali rozpraw).
  2. Przyjęcie rozwiązań sprzyjających uzyskaniu koncentracji materiału procesowego na wcześniejszym niż rozprawa i posiedzenie etapie postępowania odwoławczego.
  3. Wprowadzenie możliwości udzielenia pełnomocnictwa w drodze ustnego i wciągniętego do protokołu oświadczenia strony.


Opinie do projektu (z wykorzystaniem projektu tabeli udostępnionego przez Ministerstwo) należy zgłaszać na adres: [email protected] w ciągu 30 dni od jego udostępnienia na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego. Zachęcamy do zapoznania się z projektem.
  • Robert Piątkowski
    Robert Piątkowski