Robert Piątkowski_Kancelaria Trębicki Hołowińska

Robert Piątkowski

radca prawny
[email protected]
 

Praktyki

Robert Piątkowski

radca prawny

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Były pracownik Urzędu Zamówień Publicznych, gdzie zdobywał doświadczenie jako kontroler zamówień publicznych oraz przeprowadzał szkolenia z zakresu ustawy zamówieniowej. Jako radca prawny przez kilka lat współpracował z kancelarią prawną obsługującą zarówno zamawiających (w tym Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie – przez okres 2 lat) jak i wykonawców (działających w różnych branżach, od branży budowlanej po IT), których wielokrotnie reprezentował przed Krajową Izbą Odwoławczą. 

W naszej Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą i doradztwem w zakresie prawa zamówień publicznych. Publikacje