Kalkulator koszykowy już dostępny

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych ukazał się zapowiadany już od pewnego czasu kalkulator koszykowy.


Kalkulator powstał we współpracy Urzędu Zamówień Publicznych z Głównym Urzędem Statystycznym i służy automatycznemu wyliczeniu wynagrodzenia po dokonanej waloryzacji przy zastosowaniu „koszykowej” klauzuli zawartej w opracowaniu „Przykładowe klauzule waloryzacyjne dla sektora budownictwa”.


Ponieważ narzędzie bazuje na powyższym opracowaniu, umożliwia obliczenie kwoty po waloryzacji dla jednego z sześciu wskazanych tam rodzajów obiektów (budynek, obiekt mostowy, droga, hydrotechnika, sieci wodno-kanalizacyjne i sieci oświetleniowe). Zastosowane wagi, w zależności od rodzaju obiektu, odnoszą się do następujących elementów robót: CPI, paliwo, robocizna, cement, asfalt, stal, kruszywo, tworzywa sztuczne, szkło, metale nieżelazne. W tzw. „dymku” kalkulator podpowiada przykładowy zakres wag dla różnego rodzaju obiektów.


Choć waga CPI została wymieniona jako pierwsza w kalkulatorze, to zgodnie z załącznikiem nr 1 pt. „Koszyki waloryzacyjne” do opracowania stanowiącego podstawę opracowania tego narzędzia: „stanowi różnicę między 1,00 a sumą wszystkich pozostałych wag i obrazuje udział pozostałych robót nigdzie indziej nie wyszczególnionych w wartości całej umowy”.


Jakkolwiek kalkulator jest intuicyjny i większość pracy wykonuje „za obliczającego”, warto samodzielnie zweryfikować uzyskany wynik. Tym bardziej, że kalkulator zawiera zastrzeżenie, iż „Mnożnik, wynik obliczeń powstałych w oparciu o zaproponowany mnożnik nie są oficjalnym stanowiskiem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Prezes GUS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez podmioty korzystające z zaproponowanego mnożnika”.


  • Robert Piątkowski
    Robert Piątkowski