Kilka słów o fundacji rodzinnej na podstawie dotychczasowej praktyki

Chociaż fundacje rodzinne można zakładać w Polsce dopiero od kilku miesięcy, cieszą się już one dużym zainteresowaniem naszych klientów. Właśnie Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim uwzględnił jeden z kilku złożonych przez nas w imieniu Klienta wniosków rejestrowych – to kolejny już sukces naszej Kancelarii w postępowaniu rejestrowym. 


Obserwujemy obecnie przebieg pozostałych procedur, które zainicjowaliśmy oraz opracowujemy kolejne dokumenty i wnioski rejestrowe. Możemy więc – na podstawie dotychczasowej praktyki – podzielić się kilkoma spostrzeżeniami z pierwszej ręki.


Dla tych z Państwa, którzy nie interesowali się jeszcze tym zagadnieniem, wyjaśniamy, że wprowadzenie fundacji rodzinnej do polskiego porządku prawnego ma zapewnić optymalne planowanie sukcesji w rodzinnym biznesie. Instytucja ta umożliwia gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie rodziny oraz spełnianie świadczeń na rzecz jej członków. Umożliwia uniknięcie problemów związanych z uszczupleniem rodzinnego majątku i jego rozdrobnieniem pomiędzy spadkobierców oraz koniecznością zajmowania się biznesem przez członków rodziny (typowe bolączki związane z dziedziczeniem firm). Fundacja rodzinna, to również ciekawa alternatywa wobec tworzenia skomplikowanych, kosztownych i nie zawsze optymalnych podatkowo rozwiązań holdingowych.


Fundacja została pomyślana w ten sposób, że fundator przenosi na nią część swojego majątku              (m. in. pieniądze i udziały w spółkach, prowadzących rodzinny biznes). Tak powstała fundacja wykonuje uprawnienia spółki-matki w kontrolowanych spółkach, ale sama (co do zasady) nie prowadzi działalności gospodarczej. Dochody z działalności spółek i aktywów przeznaczane są na reinwestycję (a zatem zostają „w rodzinie”) oraz świadczenia dla beneficjentów – takie jak np. koszty utrzymania, czy edukacji.

Nie należy zapominać o wyjątkowo korzystnym opodatkowaniu fundacji rodzinnej. Tak długo jak gromadzi ona i reinwestuje środki, co do zasady nie płaci podatku CIT – ma to miejsce dopiero w sytuacji wypłaty środków beneficjentom. Świadczenia wypłacone na rzecz najbliższej rodziny fundatora są ponadto zwolnione z podatku PIT.


Procedura stworzenia fundacji rodzinnej nie jest nadmiernie skomplikowana, jednak wymaga czasu i uwagi związanych z poprawnym przygotowaniem dokumentów oraz zaplanowaniem kolejnych kroków, a w szczególności skuteczną jej rejestracją. Warto też przeanalizować kilka niuansów, które jednak mogą mieś w przyszłości duże znaczenie  – np. czy warto od razu wnosić do fundacji całość majątku, czy jednak nie lepiej poprzestać na minimalnym funduszu założycielskim, a następnie powiększać majątek już po rejestracji. Z tych względów warto skorzystać przy tym z pomocy prawnika. Jeśli więc jesteście Państwo zainteresowani założeniem fundacji rodzinnej, lub chcielibyście uzyskać więcej informacji, serdecznie zapraszamy do Kancelarii TRĘBICKI HOŁOWIŃSKA. 


Chętnie wykorzystamy zdobytą już wiedzę i doświadczenia, przeprowadzając Państwa przez proces założenia i rejestracji „uszytej na miarę” Waszych potrzeb, fundacji rodzinnej.


  • Wojciech Kołodziej
    Wojciech Kołodziej
  • Joanna Hołowińska
    Joanna Hołowińska