Wojciech Kołodziej

aplikant radcowski
[email protected]
601 311 887 

Praktyki

Wojciech Kołodziej

aplikant radcowski

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, laureat Nagrody Najlepszego Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
 
Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym, autorskim oraz ochrony danych osobowych.  
 
Posiada doświadczenie zawodowe w bieżącej obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, w szczególności prowadzi doradztwo w zakresie umów w obrocie gospodarczym, w tym w zakresie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych i prawa autorskiego. Zajmuje się również przygotowywaniem projektów umów spółek i innych dokumentów korporacyjnych, wniosków rejestrowych, a także opinii prawnych.   
 
W ramach dotychczasowej praktyki pracował w kancelariach prawnych w Lublinie i Warszawie, koncentrujących się na obsłudze  podmiotów gospodarczych. 
 
Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim. 

Publikacje