Nowy kurs EURO oraz aktualizacja progów stosowania ustawy PZP od 1 stycznia 2024 r.

W dniu 6 grudnia 2023 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.

Zgodnie z ww. Obwieszczeniem, nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, który będzie stosowany do przeliczeń w zamówieniach publicznych dnia 01 stycznia 2024 r. będzie wynosił 4,6371.

Do końca tego roku obowiązuje jeszcze średni kurs w wysokości 4,4536.

Prezes UZP opublikował także nowe progi unijne i ich równowartości w złotych, które będą obowiązywały już za niewiele ponad trzy tygodnie. Czekają nas wyższe progi unijne w dostawach i usługach oraz robotach budowlanych.

Poniżej zestawiliśmy najważniejsze zmiany wynikające z ww. Obwieszczenia Prezesa UZP
w zakresie progów unijnych obowiązujących od stycznia 2024 r.


W ZAMÓWIENIACH KLASYCZNYCH

Przedmiot zamówieniaProgi w EUR – obowiązujące od 01.01.2024 r.Progi w PLN – obowiązujące od 01.01.2024 r.
roboty budowlane5 538 000 EUR25 680 260 PLN
dostawy i usługi – administracja centralna143 000 EUR663 105 PLN
dostawy i usługi – administracja samorządowa221 000 EUR1 024 799 PLN
usługi społeczne i inne szczególne usługi750 00 EUR3 477 825  PLN


W ZAMÓWIENIACH SEKTOROWYCH ORAZ ZAMÓWIENIACH W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI  I BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiot zamówieniaProgi w EUR – obowiązujące od 01.01.2024 r.Progi w PLN – obowiązujące od 01.01.2024 r.
roboty budowlane5 538 000 EUR25 680 260 PLN
dostawy i usługi443 000 EUR2 054 235 PLN
usługi społeczne i inne szczególne usługi1 000 000 EUR4 637 100 PLN  • Marta Trzewikowska
    Marta Trzewikowska