Obowiązkowe e-faktury coraz bliżej?

Temat e-faktur już od kilku lat jest obecny w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Zaczęło się od wprowadzenia przepisów i stworzenia dobrowolnych programów do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, bo tym właśnie jest e-faktura, w zamówieniach publicznych. W skrócie wykonawcy mogli przesyłać e-faktury do zamawiających poprzez dostępne aplikacje, a zamawiający nie mogli odmówić ich odbioru. 


Następnie przyszła kolej na dalej idące kroki, a mianowicie wprowadzenie dobrowolnego Krajowego Systemu e-Faktur, w skrócie KSeF. System miał zapewniać możliwość wystawiania, jak i odbierania e-faktur wszystkim zainteresowanym, nie tylko w zamówieniach publicznych. Zachętą miały być pewne ułatwienia dla korzystających, m.in. szybszy zwrot podatku VAT, z założenia system miał być dobrowolny.


Zgodnie informacjami przedstawionymi przez KAS obecnie, od stycznia 2022 r., we wciąż testowanym systemie jest 5 mln uwierzytelnień i wystawiono 64,5 mln testowych faktur, ale to tylko środowisko testowe…
W środowisku produkcyjnym jest już dużo gorzej, bowiem mamy 300 tys. uwierzytelnień, co przekłada się na 45 tys. podatników, przy ponad 2 milionach przedsiębiorstw w Polsce nie jest to znaczna liczba. Można zatem uznać, że proponowane ułatwienia systemowe nie zachęciły przedsiębiorców do korzystania z tego rozwiązania. 


Ustawodawca nie daje jednak za wygraną i uznał, że KSeF powinien być obowiązkowy dla każdego prowadzącego w Polsce działalność gospodarczą. 26 maja 2023 r. miało miejsce pierwsze czytanie projektu zmiany ustawy o VAT, zgodnie z którym e-faktury, mają być obowiązkowe od 1 lipca 2024 r. dla wszystkich przedsiębiorców, co więcej obowiązkiem będzie wystawianie faktur za pośrednictwem KSeF. 


W uzasadnieniu rządowego projektu zmiany ustawy o VAT i obowiązku korzystania z KSeF wskazano szereg korzyści, w szczególności dla podatników ze stosowania tego systemu. Pojawia się pytanie, czy tak krótki czas pozwoli wszystkim odpowiednio przygotować się na zmiany?

  • Łukasz Krawczyk
    Łukasz Krawczyk