Pracownicy z prawem ubiegania się o refundację szkieł kontaktowych

W ubiegłym roku znowelizowano przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zmiany weszły w życie 17 listopada 2023 r.


W ramach tej nowelizacji ustawodawca zdecydował się m.in. na uzupełnienie § 8 ust. 2 rozporządzenia o zapis, zgodnie z którym pracodawca jest zobligowany do zapewnienia pracownikom nie tylko okularów, lecz również szkieł kontaktowych korygujących wzrok. Wskazany obowiązek odnosi się do pracowników (w tym praktykantów i stażystów), użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.


Mając na uwadze jak powszechne jest noszenie tzw. „kontaktów”, zmianę § 8 ust. 2 rozporządzenia należy ocenić pozytywnie.


Zmiana powinna wyeliminować występujące w zakładach pracy wątpliwości, bowiem dotychczas pracownicy, noszący soczewki kontaktowe, nie mieli pewności czy w ogóle mają prawo występować do pracodawcy o dofinansowanie ich zakupu. Zaś pracodawcy nie byli pewni jak powinni postąpić w razie otrzymania od pracownika wniosku o zwrot takich kosztów tj. czy mają obowiązek refundacji soczewek.


Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż przepis wprost stanowi, że pracodawca jest zobligowany uczynić zadość żądaniu pracownika, jeżeli konieczność stosowania okularów lub soczewek kontaktowych, podczas pracy oraz rodzaj zastosowanego w tym zakresie środka, wynika ze wskazania lekarza zawartego w orzeczeniu lekarskim z badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.  • Magdalena Lenart
    Magdalena Lenart