Katarzyna Wasilewska

adwokat
[email protected]
 

Praktyki

Katarzyna Wasilewska

adwokat

Adwokat posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych działających w różnych branżach, w tym na rynku budownictwa infrastrukturalnego i kubaturowego, podmiotów działających na rynku IT oraz podmiotów branży medycznej. Doradza klientom kancelarii w negocjacji treści umów gospodarczych, w tym umów związanych z realizacją zamówienia publicznego – zarówno umów o generalne wykonawstwo, jak i umów podwykonawczych.  

Specjalizuje się w doradztwie wykonawcom oraz zamawiającym na wszystkich etapach prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Reprezentuje klientów w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuje we wspieraniu działalności biznesowej klientów na etapie realizacji zawartych kontraktów, w tym w zakresie rozwiązywania sporów zawisłych pomiędzy kontrahentami, prowadząc proces w sposób dążący do polubownego zakończenia sporu. W przypadkach, gdy polubowne zakończenie sporu nie jest możliwe – reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi. Świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i budowlanego. Prowadzi szkolenia, będąc też prelegentem konferencji z różnych dziedzin prawa, w szczególności z zakresu prawa zamówień publicznych.

Przed dołączeniem do zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie zawodowe współpracując z jednymi z największych zamawiających publicznych w Polsce oraz z jednym z największych wykonawców z branży budowlanej, gdzie doradzała przedsiębiorcom w procesie realizacji inwestycji budowlanych o dużej wartości. 
 
Ukończyła prawo na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
 
Doradza klientom w języku polskim i angielskim.

Publikacje