Marta
Kolarz-Góreczna

prawnik
[email protected]

Praktyki

Marta Kolarz-Góreczna

prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła obroną pracy magisterskiej z prawa handlowego „Prawna ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa”. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z zakresu prawa i zarządzania w sektorze mody na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz postępowaniu cywilnym. W naszej Kancelarii zajmuje się między innymi tworzeniem opinii prawnych, umówi i regulaminów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, tworzeniem pism w postępowaniach cywilnych i postepowaniach z zakresu prawa pracy. 

Posługuje się językiem angielskim.

Publikacje