Rekomendacje UZP – analiza potrzeb i wymagań – wyroby medyczne

Urząd Zamówień Publicznych rozpoczął rok od przedstawienia rekomendacji dotyczących analizy potrzeb i wymagań zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę wyrobów medycznych. 


W dość obszernym dokumencie dużo miejsca poświęcono omówieniu regulacji prawnych związanych z wyrobami medycznymi, jak również przedstawiono podział na wyroby medyczne różnego rodzaju. Następnie przedstawiono najważniejsze informacje charakteryzujące każdą z poszczególnych grup wyrobów.


Po zapoznaniu się z głównym punktem publikacji, tj. rekomendacjami w zakresie analizy potrzeb i wymagań w postępowaniu na wyroby medyczne, można czuć lekki niedosyt. Zwrócono bowiem uwagę na dość oczywiste zagadnienia jakie powinny być uwzględniane w dokonywanych przez placówki służby zdrowia APiW, m.in.:


  • badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych zamawiającego
  • rozeznanie rynku
  • przewidywany tryb udzielenia zamówienia
  • ryzyka związane z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia


Samo omówienie poszczególnych zagadnień raczej nie będzie niczym odkrywczym dla wielu doświadczonych uczestników rynkowych. W rekomendacjach UZP zwrócono uwagę na typowe elementy, które zamawiający wyroby medyczne muszą wziąć pod uwagę. Z kolei pozytywnie należy ocenić zachętę do korzystania z wstępnych konsultacji rynkowych, jako źródła wiedzy o najnowszych technologiach w branży wyrobów medycznych. To wartościowa i nieco zapomniana przez polską służbę zdrowia ścieżka uzyskania wiedzy o aktualnym konsensusie rynkowym. Od dawna w trakcie szkoleń TRĘBICKI HOŁOWIŃSKA rekomendujemy szersze wykorzystywanie właśnie konsultacji rynkowych.


Oczekiwania zarówno zamawiających jak i wykonawców odnośnie rekomendacji UZP na wyroby medyczne z pewnością były znacznie wyższe. Bez odpowiedzi pozostaje bowiem wiele pytań i zagadnień, które istotnie wpływają zarówno na możliwości zamawiających, jak i sytuację wykonawców. Jako dobrą monetę przyjmujemy jednak okoliczność, że to pierwsze takie rekomendacje UZP dla branży medical devices. Stąd też w TH liczymy na dalsze prace Urzędu, a także na dalszy udział przedstawicieli Kancelarii we wspólnych pracach.  • Łukasz Krawczyk
    Łukasz Krawczyk
  • Piotr Trębicki
    Piotr Trębicki