publikacje

Wypowiedzenie umowy o zamówienie publiczne przez zamawiającego w dowolnym momencie

W orzecznictwie od dawna podnosi się, że zamawiający nie mogą w projektowanych postanowieniach umowy przewidywać postanowień uprawniających ich do jednostronnego wypowiedzenia umowy w dowolnym momencie, bez istnienia ważnych przyczyn wskazanych w umowie. Zasada ta nie jest kwestionowana również w doktrynie, jednak praktyka w tym zakresie wciąż jest niejednolita. W jednym z tegorocznych postępowań, zamawiający przewidział…

Czytaj dalejWypowiedzenie umowy o zamówienie publiczne przez zamawiającego w dowolnym momencie

Rekomendacje UZP – analiza potrzeb i wymagań – wyroby medyczne

Urząd Zamówień Publicznych rozpoczął rok od przedstawienia rekomendacji dotyczących analizy potrzeb i wymagań zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lub dzierżawę wyrobów medycznych.  W dość obszernym dokumencie dużo miejsca poświęcono omówieniu regulacji prawnych związanych z wyrobami medycznymi, jak również przedstawiono podział na wyroby medyczne różnego…

Czytaj dalejRekomendacje UZP – analiza potrzeb i wymagań – wyroby medyczne

Nowy kurs EURO oraz aktualizacja progów stosowania ustawy PZP od 1 stycznia 2024 r.

W dniu 6 grudnia 2023 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.…

Czytaj dalejNowy kurs EURO oraz aktualizacja progów stosowania ustawy PZP od 1 stycznia 2024 r.

Ustawodawca zmienia zasady: Pracodawcy na przegranej pozycji w postępowaniach sądowych?

Ostatnie zmiany w prawie pracy, które weszły w życie od 22 września 2023 roku, wprowadziły rewolucję w relacjach między pracownikami a pracodawcami. Jednym z kluczowych aspektów nowych przepisów jest obowiązek dalszego zatrudniania pracowników, w przypadku orzeczenia przez sąd o bezskuteczności wypowiedzenia lub przywrócenia pracownika do pracy. A w przypadku pracowników szczególnie chronionych,…

Czytaj dalejUstawodawca zmienia zasady: Pracodawcy na przegranej pozycji w postępowaniach sądowych?

Jak w praktyce stosować „nową-starą” zmianę w zakresie podmiotowych środków dowodowych, aby uniknąć błędów?

W piątek 22 września 2023 r. w życie weszła zmiana Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Warto zacząć od zastrzeżenia, że jeśli przetarg ogłoszono przed dniem 22.09.2023 r., to do niego nadal stosuje…

Czytaj dalejJak w praktyce stosować „nową-starą” zmianę w zakresie podmiotowych środków dowodowych, aby uniknąć błędów?

Zmiany w rozporządzeniu o przedmiotowych środkach dowodowych – NOWE czy STARE zasady dotyczące uzyskiwania zaświadczeń o niekaralności.

Czy wrócimy do asekuracyjnego podejścia podczas weryfikacji przesłanek wykluczenia? O nowelizacji rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych, która zmienia zasady dotyczące pozyskiwania zaświadczenia o niekaralności w zależności od miejsca zamieszkania. W dniu 22 września bieżącego roku wchodzą w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych. Pierwsza i prawdopodobnie najważniejsza z nich stanowi…

Czytaj dalejZmiany w rozporządzeniu o przedmiotowych środkach dowodowych – NOWE czy STARE zasady dotyczące uzyskiwania zaświadczeń o niekaralności.

Czy FUNDACJA RODZINNA może służyć złym celom? Ochrona wierzyciela, którego dłużnik UCIEKA Z MAJĄTKIEM do FUNDACJI RODZINNEJ

Dziś znów kilka słów o fundacji rodzinnej, nowym tworze wprowadzonym niedawno do naszego porządkuprawnego. Dużo już napisano o jej zaletach z perspektywy fundatora i beneficjentów. Warto zastanowić się,jak fundacja rodzinna wpływa na innych uczestników obrotu gospodarczego – przede wszystkim wierzycieli.Np. wówczas, kiedy dłużnik chciałby ukryć przed nimi…

Czytaj dalejCzy FUNDACJA RODZINNA może służyć złym celom? Ochrona wierzyciela, którego dłużnik UCIEKA Z MAJĄTKIEM do FUNDACJI RODZINNEJ

Rekomendacje branży IT dotyczące przygotowania klauzul waloryzacyjnych na podstawie art. 439 ustawy Pzp dla zamówień IT

W ubiegłym tygodniu Urząd Zamówień Publicznych opublikował Rekomendacje branży IT dotyczące przygotowania klauzul waloryzacyjnych na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zamówień IT. Opracowanie to stanowi efekt współpracy kilku zrzeszeń sektora IT, będąc cennym źródłem praktycznej wiedzy w zakresie formułowania klauzul waloryzacyjnych. Jednocześnie dodaje kolejną…

Czytaj dalejRekomendacje branży IT dotyczące przygotowania klauzul waloryzacyjnych na podstawie art. 439 ustawy Pzp dla zamówień IT

UE „uszczelnia” przepisy RODO, trwają konsultacje społeczne  

W pierwszych dniach lipca na stronie Komisji Europejskiej opublikowany został projekt ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego dodatkowe przepisy proceduralne dotyczące egzekwowania rozporządzenia (UE) 2016/679 powszechnie już znanego jako RODO, stosowanego od maja 2018 r.  Zgodnie z uzasadnieniem do projektowanego rozporządzenia, kluczowym celem nowej regulacji ma być podniesienie…

Czytaj dalejUE „uszczelnia” przepisy RODO, trwają konsultacje społeczne  

Co mi daje fundacja rodzinna i czy mogę ją założyć?

22 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U.2023 poz. 326), która do polskiego porządku prawnego wprowadziła nowy podmiot – fundację rodzinną. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy taka fundacja rodzinna to osoba prawna, której celem ma być gromadzenie mienia, zarządzanie nim…

Czytaj dalejCo mi daje fundacja rodzinna i czy mogę ją założyć?

Powrót prac nad projektem przepisów dotyczących certyfikacji wykonawców zamówień publicznych

W ubiegłym roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło temat certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Opublikowana została wówczas tzw. Zielona księga dotycząca mechanizmu certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, przeprowadzono szerokie konsultacje.  Choć zapowiadano przygotowanie i wprowadzenie przepisów na koniec 2022 roku, temat ucichł, żeby znów powrócić i wywołać rumieńce…

Czytaj dalejPowrót prac nad projektem przepisów dotyczących certyfikacji wykonawców zamówień publicznych

Pracownicy z gwarancją zatrudnienia w okresie sporu z pracodawcą

Sejm przegłosował nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, którego zmiany mają za zadanie rozszerzyć ochronę zwalnianych pracowników. Nowela przewiduje między innymi rozszerzone udzielanie zabezpieczenia dla pracowników. Sąd na wniosek zwolnionego (za wypowiedzeniem lub dyscyplinarnie) pracownika będzie mógł nakazać obowiązek jego dalszego zatrudnienia już od samego początku sporu,…

Czytaj dalejPracownicy z gwarancją zatrudnienia w okresie sporu z pracodawcą