publikacje

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych – już ogłoszone, a 13 maja 2023 wejdzie w życie

Tuż przed majowym weekendem, dokładnie 28 kwietnia 2023 r. opublikowano w ISAP Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie reklamy wyrobów medycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 817). Są to przepisy wykonawcze. do nowej ustawy o wyrobach medycznych. Przepisy wskazanego rozporządzenia wejdą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia,…

Czytaj dalejRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych – już ogłoszone, a 13 maja 2023 wejdzie w życie

JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ O SATYSFAKCJONUJĄCY POZIOM WALORYZACJI W UMOWACH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO?

Wykonawcy już od dłuższego czasu muszą walczyć z bardzo trudnymi warunkami realizacji kontraktów publicznych. Szalejąca inflacja, a wcześniej pandemia COVID-19 oraz wybuch wojny na Ukrainie w znaczący sposób odbiły się na kosztach realizacji zamówień publicznych, jakie muszą ponosić przedsiębiorcy. Z pomocą wykonawcom miał przyjść rząd, ale zaproponowane rozwiązanie w postaci…

Czytaj dalejJAK SKUTECZNIE WALCZYĆ O SATYSFAKCJONUJĄCY POZIOM WALORYZACJI W UMOWACH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO?

PRACA ZDALNA W KODEKSIE PRACY – JAKIE ZMIANY?

Sejm uchwalił nowelizację ustawy wprowadzającą do Kodeksu pracy na stałe przepisy o pracy zdalnej.  Przepisy mają zacząć obowiązywać po nowym roku. Sejm przewiduje vacatio legis w wymiarze dwóch miesięcy od momentu publikacji w Dzienniku Ustaw.  Jakie zmiany nas czekają? Ustawodawca zaznacza, że zmiany w Kodeksie pracy w głównej mierze będą oparte na porozumieniach…

Czytaj dalejPRACA ZDALNA W KODEKSIE PRACY – JAKIE ZMIANY?

WALKA Z TERRORYZMEM W SIECI, CZYLI O NADCHODZĄCEJ NOWELIZACJI

Do wykazu prac legislacyjnych trafił projekt nowelizacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Agencji Wywiadu. Zmiany mają na celu umożliwienie bezpośredniego stosowania unijnego rozporządzenia 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym. Założenia unijnego Rozporządzenia Rozporządzenie…

Czytaj dalejWALKA Z TERRORYZMEM W SIECI, CZYLI O NADCHODZĄCEJ NOWELIZACJI

KOLEJNY PROJEKT ZNACZĄCYCH ZMIAN  W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Projekt wprowadzający zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości wpłynął do Sejmu w dniu 27 września 2022 r. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu – ma on na celu przyspieszenie postępowań sądowych oraz ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem. Ponadto ma za zadanie doprecyzowanie zasad tzw. doręczeń komorniczych i wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących…

Czytaj dalejKOLEJNY PROJEKT ZNACZĄCYCH ZMIAN  W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KARA UMOWNA A PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie internetowej opinię dotyczącą zagadnienia kary umownej. Przywołane odnosi się do przesłanki wykluczenia wykonawcy – z powodu nieprawidłowości w realizacji wcześniejszych umów – o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. W opinii znajdują się podstawowe informacje dotyczące przesłanek…

Czytaj dalejKARA UMOWNA A PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

COFNIĘCIE ZGODY NA UMIESZCZENIE DANYCH W SPISIE ABONENTÓW W ŚWIETLE WYROKU TSUE

27 października TSUE wydał istotny wyrok dotyczący obowiązków administratora danych osobowych w przypadku cofnięcia przez abonenta zgody na umieszczenie jego danych w publicznie dostępnym spisie abonentów. TSUE odpowiadał na pytania prawne postawione przez sąd belgijski w sprawie ze skargi abonenta przeciwko belgijskiemu dostawcy usług telekomunikacyjnych – Proximus. Dostawca…

Czytaj dalejCOFNIĘCIE ZGODY NA UMIESZCZENIE DANYCH W SPISIE ABONENTÓW W ŚWIETLE WYROKU TSUE

NOWA OPINIA PREZESA UZP DOTYCZĄCA GWARANCJI WADIALNEJ 

Z uwagi na pojawiające się wśród uczestników rynku zamówień publicznych wątpliwości dotyczące terminu obowiązywania gwarancji wadialnej, Prezes UZP postanowił przedstawić przygotowaną przez Urząd opinię dotyczącą tego zagadnienia.  Głównym problemem poruszanym w opinii jest odpowiedź na pytanie, czy prawidłową będzie gwarancja wadialna, której termin ważności jest równy terminowi…

Czytaj dalejNOWA OPINIA PREZESA UZP DOTYCZĄCA GWARANCJI WADIALNEJ 

BRAK OBOWIĄZKOWEJ WALORYZACJI W PZP

Wykonawcy już od długiego czasu muszą walczyć z bardzo trudnymi warunkami realizacji kontraktów publicznych. Szalejąca inflacja, wcześniej pandemia COVID-19, a także wybuch wojny na Ukrainie w znaczący sposób odbiły się na kosztach realizacji zamówień publicznych, jakie muszą ponosić przedsiębiorcy. W odpowiedzi na problemy finansowe wykonawców, Ministerstwo Rozwoju i Technologii…

Czytaj dalejBRAK OBOWIĄZKOWEJ WALORYZACJI W PZP

WNIOSKI Z LEKTURY WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE CHOMIKUJ.PL

Niedawno ukazało się uzasadnienie głośnego wyroku Sądu Najwyższego z maja tego roku w sprawie portalu Chomikuj.pl. Orzeczenie niewątpliwie porządkuje problematykę naruszenia praw autorskich przez hostingodawców. Pojawiły się nawet głosy, że Chomikuj będzie musiał usunąć wszystkie pliki, które znalazły się na nim bezprawnie. Stan faktyczny SN rozpatrywał skargę…

Czytaj dalejWNIOSKI Z LEKTURY WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO W SPRAWIE CHOMIKUJ.PL

ATAK HAKERSKI NA E-FAKTURY!

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało niedawno o nieuprawnionym dostępie do strony  Do tej pory na portalu widnieje informacja o trwających pracach technicznych. Funkcjonalności systemu nie zostały jeszcze w pełni przywrócone.Taki stan rzeczy może niepokoić użytkowników, bowiem poprzez portal przesyłane są dokumenty, często o dużym znaczeniu dla podmiotów gospodarczych. Pojawiły się więc obawy czy z portalu…

Czytaj dalejATAK HAKERSKI NA E-FAKTURY!