publikacje

Konieczność natychmiastowego zakupu leków jako przesłanka do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na zakup leków

W dniu 31 maja 2023 r. Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię, w której podkreślił, że niezbędne jest wykazanie przez Zamawiających konieczności natychmiastowej realizacji zamówienia (zakupu leków) w celu udzielenia zamówienia z wolnej ręki.  Istnieje zatem różnica pomiędzy koniecznością natychmiastowej realizacji zamówienia, a pilnością udzielenia zamówienia. Sama pilność udzielenia zamówienia…

Czytaj dalejKonieczność natychmiastowego zakupu leków jako przesłanka do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na zakup leków

Obowiązkowe e-faktury coraz bliżej?

Temat e-faktur już od kilku lat jest obecny w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Zaczęło się od wprowadzenia przepisów i stworzenia dobrowolnych programów do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, bo tym właśnie jest e-faktura, w zamówieniach publicznych. W skrócie wykonawcy mogli przesyłać e-faktury do zamawiających poprzez dostępne aplikacje, a zamawiający nie mogli odmówić ich…

Czytaj dalejObowiązkowe e-faktury coraz bliżej?

Zastrzeżenie prawa do jednostronnego rozwiązania umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający nie mogą w projektowanych postanowieniach umowy o udzielenie zamówienia publicznego przewidywać postanowień, które zapewniałyby im prawo do decydowania o skróceniu okresu jej obowiązywania. Mimo, że zasada ta nie jest kwestionowana w doktrynie ani orzecznictwie, w swojej praktyce często spotykamy się z jej naruszaniem. W jednym z tegorocznych postępowań toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą…

Czytaj dalejZastrzeżenie prawa do jednostronnego rozwiązania umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Zaświadczenie wydawane przez e-Urząd Skarbowy jako podmiotowy środek dowodowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Każdy uczestnik rynku zamówień publicznych, który ubiega się o udzielenie zamówień publicznych, zobligowany jest do regularnego pozyskiwania zaświadczenia potwierdzającego, że wobec wykonawcy nie zachodzi przesłanka wykluczenia z postępowania określona w art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. czy wykonawca ten nie jest wykonawcą, który: „naruszył obowiązki dotyczące płatności…

Czytaj dalejZaświadczenie wydawane przez e-Urząd Skarbowy jako podmiotowy środek dowodowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych – już ogłoszone, a 13 maja 2023 wejdzie w życie

Tuż przed majowym weekendem, dokładnie 28 kwietnia 2023 r. opublikowano w ISAP Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie reklamy wyrobów medycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 817). Są to przepisy wykonawcze. do nowej ustawy o wyrobach medycznych. Przepisy wskazanego rozporządzenia wejdą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia,…

Czytaj dalejRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych – już ogłoszone, a 13 maja 2023 wejdzie w życie

JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ O SATYSFAKCJONUJĄCY POZIOM WALORYZACJI W UMOWACH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO?

Wykonawcy już od dłuższego czasu muszą walczyć z bardzo trudnymi warunkami realizacji kontraktów publicznych. Szalejąca inflacja, a wcześniej pandemia COVID-19 oraz wybuch wojny na Ukrainie w znaczący sposób odbiły się na kosztach realizacji zamówień publicznych, jakie muszą ponosić przedsiębiorcy. Z pomocą wykonawcom miał przyjść rząd, ale zaproponowane rozwiązanie w postaci…

Czytaj dalejJAK SKUTECZNIE WALCZYĆ O SATYSFAKCJONUJĄCY POZIOM WALORYZACJI W UMOWACH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO?

PRACA ZDALNA W KODEKSIE PRACY – JAKIE ZMIANY?

Sejm uchwalił nowelizację ustawy wprowadzającą do Kodeksu pracy na stałe przepisy o pracy zdalnej.  Przepisy mają zacząć obowiązywać po nowym roku. Sejm przewiduje vacatio legis w wymiarze dwóch miesięcy od momentu publikacji w Dzienniku Ustaw.  Jakie zmiany nas czekają? Ustawodawca zaznacza, że zmiany w Kodeksie pracy w głównej mierze będą oparte na porozumieniach…

Czytaj dalejPRACA ZDALNA W KODEKSIE PRACY – JAKIE ZMIANY?

WALKA Z TERRORYZMEM W SIECI, CZYLI O NADCHODZĄCEJ NOWELIZACJI

Do wykazu prac legislacyjnych trafił projekt nowelizacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Agencji Wywiadu. Zmiany mają na celu umożliwienie bezpośredniego stosowania unijnego rozporządzenia 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym. Założenia unijnego Rozporządzenia Rozporządzenie…

Czytaj dalejWALKA Z TERRORYZMEM W SIECI, CZYLI O NADCHODZĄCEJ NOWELIZACJI

KOLEJNY PROJEKT ZNACZĄCYCH ZMIAN  W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Projekt wprowadzający zmiany w Kodeksie Postępowania Cywilnego przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości wpłynął do Sejmu w dniu 27 września 2022 r. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu – ma on na celu przyspieszenie postępowań sądowych oraz ułatwienie stronom i pełnomocnikom kontaktu z sądem. Ponadto ma za zadanie doprecyzowanie zasad tzw. doręczeń komorniczych i wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących…

Czytaj dalejKOLEJNY PROJEKT ZNACZĄCYCH ZMIAN  W KODEKSIE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

KARA UMOWNA A PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Urząd Zamówień Publicznych opublikował na swojej stronie internetowej opinię dotyczącą zagadnienia kary umownej. Przywołane odnosi się do przesłanki wykluczenia wykonawcy – z powodu nieprawidłowości w realizacji wcześniejszych umów – o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. W opinii znajdują się podstawowe informacje dotyczące przesłanek…

Czytaj dalejKARA UMOWNA A PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

COFNIĘCIE ZGODY NA UMIESZCZENIE DANYCH W SPISIE ABONENTÓW W ŚWIETLE WYROKU TSUE

27 października TSUE wydał istotny wyrok dotyczący obowiązków administratora danych osobowych w przypadku cofnięcia przez abonenta zgody na umieszczenie jego danych w publicznie dostępnym spisie abonentów. TSUE odpowiadał na pytania prawne postawione przez sąd belgijski w sprawie ze skargi abonenta przeciwko belgijskiemu dostawcy usług telekomunikacyjnych – Proximus. Dostawca…

Czytaj dalejCOFNIĘCIE ZGODY NA UMIESZCZENIE DANYCH W SPISIE ABONENTÓW W ŚWIETLE WYROKU TSUE