THe Legal News

UE „uszczelnia” przepisy RODO, trwają konsultacje społeczne  

W pierwszych dniach lipca na stronie Komisji Europejskiej opublikowany został projekt ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającego dodatkowe przepisy proceduralne dotyczące egzekwowania rozporządzenia (UE) 2016/679 powszechnie już znanego jako RODO, stosowanego od maja 2018 r.  Zgodnie z uzasadnieniem do projektowanego rozporządzenia, kluczowym celem nowej regulacji ma być podniesienie…

Czytaj dalejUE „uszczelnia” przepisy RODO, trwają konsultacje społeczne  

Co mi daje fundacja rodzinna i czy mogę ją założyć?

22 maja 2023 r. weszła w życie ustawa z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U.2023 poz. 326), która do polskiego porządku prawnego wprowadziła nowy podmiot – fundację rodzinną. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy taka fundacja rodzinna to osoba prawna, której celem ma być gromadzenie mienia, zarządzanie nim…

Czytaj dalejCo mi daje fundacja rodzinna i czy mogę ją założyć?

Powrót prac nad projektem przepisów dotyczących certyfikacji wykonawców zamówień publicznych

W ubiegłym roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło temat certyfikacji wykonawców zamówień publicznych. Opublikowana została wówczas tzw. Zielona księga dotycząca mechanizmu certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, przeprowadzono szerokie konsultacje.  Choć zapowiadano przygotowanie i wprowadzenie przepisów na koniec 2022 roku, temat ucichł, żeby znów powrócić i wywołać rumieńce…

Czytaj dalejPowrót prac nad projektem przepisów dotyczących certyfikacji wykonawców zamówień publicznych

Pracownicy z gwarancją zatrudnienia w okresie sporu z pracodawcą

Sejm przegłosował nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, którego zmiany mają za zadanie rozszerzyć ochronę zwalnianych pracowników. Nowela przewiduje między innymi rozszerzone udzielanie zabezpieczenia dla pracowników. Sąd na wniosek zwolnionego (za wypowiedzeniem lub dyscyplinarnie) pracownika będzie mógł nakazać obowiązek jego dalszego zatrudnienia już od samego początku sporu,…

Czytaj dalejPracownicy z gwarancją zatrudnienia w okresie sporu z pracodawcą

Konieczność natychmiastowego zakupu leków jako przesłanka do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na zakup leków

W dniu 31 maja 2023 r. Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię, w której podkreślił, że niezbędne jest wykazanie przez Zamawiających konieczności natychmiastowej realizacji zamówienia (zakupu leków) w celu udzielenia zamówienia z wolnej ręki.  Istnieje zatem różnica pomiędzy koniecznością natychmiastowej realizacji zamówienia, a pilnością udzielenia zamówienia. Sama pilność udzielenia zamówienia…

Czytaj dalejKonieczność natychmiastowego zakupu leków jako przesłanka do udzielenia zamówienia z wolnej ręki na zakup leków

Obowiązkowe e-faktury coraz bliżej?

Temat e-faktur już od kilku lat jest obecny w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Zaczęło się od wprowadzenia przepisów i stworzenia dobrowolnych programów do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, bo tym właśnie jest e-faktura, w zamówieniach publicznych. W skrócie wykonawcy mogli przesyłać e-faktury do zamawiających poprzez dostępne aplikacje, a zamawiający nie mogli odmówić ich…

Czytaj dalejObowiązkowe e-faktury coraz bliżej?

Zastrzeżenie prawa do jednostronnego rozwiązania umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający nie mogą w projektowanych postanowieniach umowy o udzielenie zamówienia publicznego przewidywać postanowień, które zapewniałyby im prawo do decydowania o skróceniu okresu jej obowiązywania. Mimo, że zasada ta nie jest kwestionowana w doktrynie ani orzecznictwie, w swojej praktyce często spotykamy się z jej naruszaniem. W jednym z tegorocznych postępowań toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą…

Czytaj dalejZastrzeżenie prawa do jednostronnego rozwiązania umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Zaświadczenie wydawane przez e-Urząd Skarbowy jako podmiotowy środek dowodowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Każdy uczestnik rynku zamówień publicznych, który ubiega się o udzielenie zamówień publicznych, zobligowany jest do regularnego pozyskiwania zaświadczenia potwierdzającego, że wobec wykonawcy nie zachodzi przesłanka wykluczenia z postępowania określona w art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, tj. czy wykonawca ten nie jest wykonawcą, który: „naruszył obowiązki dotyczące płatności…

Czytaj dalejZaświadczenie wydawane przez e-Urząd Skarbowy jako podmiotowy środek dowodowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych – już ogłoszone, a 13 maja 2023 wejdzie w życie

Tuż przed majowym weekendem, dokładnie 28 kwietnia 2023 r. opublikowano w ISAP Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie reklamy wyrobów medycznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 817). Są to przepisy wykonawcze. do nowej ustawy o wyrobach medycznych. Przepisy wskazanego rozporządzenia wejdą w życie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia,…

Czytaj dalejRozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie reklamy wyrobów medycznych – już ogłoszone, a 13 maja 2023 wejdzie w życie

JAK SKUTECZNIE WALCZYĆ O SATYSFAKCJONUJĄCY POZIOM WALORYZACJI W UMOWACH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO?

Wykonawcy już od dłuższego czasu muszą walczyć z bardzo trudnymi warunkami realizacji kontraktów publicznych. Szalejąca inflacja, a wcześniej pandemia COVID-19 oraz wybuch wojny na Ukrainie w znaczący sposób odbiły się na kosztach realizacji zamówień publicznych, jakie muszą ponosić przedsiębiorcy. Z pomocą wykonawcom miał przyjść rząd, ale zaproponowane rozwiązanie w postaci…

Czytaj dalejJAK SKUTECZNIE WALCZYĆ O SATYSFAKCJONUJĄCY POZIOM WALORYZACJI W UMOWACH O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO?

PRACA ZDALNA W KODEKSIE PRACY – JAKIE ZMIANY?

Sejm uchwalił nowelizację ustawy wprowadzającą do Kodeksu pracy na stałe przepisy o pracy zdalnej.  Przepisy mają zacząć obowiązywać po nowym roku. Sejm przewiduje vacatio legis w wymiarze dwóch miesięcy od momentu publikacji w Dzienniku Ustaw.  Jakie zmiany nas czekają? Ustawodawca zaznacza, że zmiany w Kodeksie pracy w głównej mierze będą oparte na porozumieniach…

Czytaj dalejPRACA ZDALNA W KODEKSIE PRACY – JAKIE ZMIANY?