THe Legal News

ATAK HAKERSKI NA E-FAKTURY!

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało niedawno o nieuprawnionym dostępie do strony  Do tej pory na portalu widnieje informacja o trwających pracach technicznych. Funkcjonalności systemu nie zostały jeszcze w pełni przywrócone.Taki stan rzeczy może niepokoić użytkowników, bowiem poprzez portal przesyłane są dokumenty, często o dużym znaczeniu dla podmiotów gospodarczych. Pojawiły się więc obawy czy z portalu…

Czytaj dalejATAK HAKERSKI NA E-FAKTURY!

PLANOWANE ZMIANY W USTAWIE PZP – SZERSZA WALORYZACJA WYNAGRODZEŃ DLA WYKONAWCÓW I PODWYKONAWCÓW!

Sejm przyjął projekt ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt zakłada wprowadzenie m. in. istotnych zmian w aktualnej ustawie PZP dotyczących zakresu obowiązkowej waloryzacji wynagrodzenia umownego. Ustawodawca przewiduje w projektowanych zmianach objęcie obowiązkową waloryzacją nie tylko robót…

Czytaj dalejPLANOWANE ZMIANY W USTAWIE PZP – SZERSZA WALORYZACJA WYNAGRODZEŃ DLA WYKONAWCÓW I PODWYKONAWCÓW!

SZANSA NA SPEC-WALORYZACJĘ UMÓW – SĄ REKOMENDACJE PROKURATORII GENERALNEJ

Wysoka i wciąż rosnąca inflacja, braki dostaw i wojna w Ukrainie wywołują bardzo trudną i nadzwyczajną sytuację wykonawców realizujących umowy w reżimie zamówień publicznych. Dlatego pojawiło się oficjalne stanowisko Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie możliwości specjalnej waloryzacji. Prokuratoria w swoich rekomendacjach poparła stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych. Potwierdziła wystąpienie…

Czytaj dalejSZANSA NA SPEC-WALORYZACJĘ UMÓW – SĄ REKOMENDACJE PROKURATORII GENERALNEJ

OBOWIĄZKOWE e-FAKTURY JEDNAK OD 2024 ROKU!

Wcześniejsze, głośne zapowiedzi Ministerstwa Finansów o wprowadzeniu systemu obowiązkowych e-faktur w Polsce od stycznia 2023 r., zostały zweryfikowane przez Radę Unii Europejskiej, która co prawda wyraziła zgodę na obowiązkowe fakturowanie elektroniczne, jednak od 1 stycznia 2024 r.  Co ciekawe, w tym samym czasie elektroniczne fakturowanie ma również stać się obowiązkowe w innych krajach Unii…

Czytaj dalejOBOWIĄZKOWE e-FAKTURY JEDNAK OD 2024 ROKU!

CZY SPECUSTAWA REGULUJĄCA WALORYZACJĘ WYNAGRODZEŃ WYKONAWCÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH JEST CORAZ BLIŻEJ? 

Praktycznie od samego początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie branża budowlana głośno informuje o licznych problemach związanych z realizacją kontraktów na roboty budowlane. Nagły odpływ pracowników zagranicznych, którzy mieli znaczący wpływ na postęp prac oraz ogromny wzrost kosztów materiałów budowlanych, powodują pilną konieczność podwyższenia ustalonych wcześniej poziomów wynagrodzeń umownych.…

Czytaj dalejCZY SPECUSTAWA REGULUJĄCA WALORYZACJĘ WYNAGRODZEŃ WYKONAWCÓW W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH JEST CORAZ BLIŻEJ? 

RAPORT NIK DOTYCZĄCY ZAKUPÓW APARATURY MEDYCZNEJ

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z przeprowadzonej kontroli: „Zakup i wykorzystanie wysokospecjalistycznej aparatury medycznej w podmiotach leczniczych”.  Z jednej strony zdecydowanie pozytywną informacją płynącą z raportu jest coraz większa liczba wysokospecjalistycznej aparatury medycznej w szpitalach w całej Polsce. Niestety kontrola NIK-u wykazała również szereg nieprawidłowości przy dokonywanych…

Czytaj dalejRAPORT NIK DOTYCZĄCY ZAKUPÓW APARATURY MEDYCZNEJ

AKTUALIZACJA W SPRAWIE WYROKU TSUE DOT. TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTW

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nadal rozpatruje wniosek złożony przez polską Krajową Izbę Odwoławczą w trybie prejudycjalnym. Przypominając, we wniosku KIO przedstawiła siedem istotnych zagadnień, w przypadku których odpowiedzi, z pewnością będą przełomowe dla praktyki orzeczniczej KIO. Zatem mogą one całkowicie przemodelować codzienne praktyki tysięcy wykonawców w Polsce. …

Czytaj dalejAKTUALIZACJA W SPRAWIE WYROKU TSUE DOT. TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTW

ELEKTROMOBILNOŚĆ – LIMITY UDZIAŁÓW

W poprzednim Legal Flashu dotyczącym elektromobilności informowaliśmy, że od 1 stycznia 2022 r. obowiązują określone w art. 68 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych limity udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych pojazdów samochodowych. Limity i zakres ich stosowania jest uzależniony od rodzaju podmiotu. Naczelny lub centralny organ administracji państwowej oraz jednostka…

Czytaj dalejELEKTROMOBILNOŚĆ – LIMITY UDZIAŁÓW

NAJNOWSZA OPINIA UZP DOTYCZĄCA ZMIAN W UMOWACH ZAMÓWIENIOWYCH – CZY BĘDZIE ŁATWIEJ?

Obecne uwarunkowania gospodarcze oraz geopolityczne prowadzą do sytuacji, w których wykonawcy często wahają się czy składać ofertę w postępowaniu, a także czy będą w stanie zrealizować zamówienie na warunkach zawartych w ofercie. W wielu branżach okoliczności są dynamiczną. Brak surowców oraz pewności co do terminu dostaw i ustalonych wcześniej cen wpływają bezpośrednio na możliwość lub chęć związania się…

Czytaj dalejNAJNOWSZA OPINIA UZP DOTYCZĄCA ZMIAN W UMOWACH ZAMÓWIENIOWYCH – CZY BĘDZIE ŁATWIEJ?

CERTYFIKACJA WYKONAWCÓW – NOWE NARZĘDZIE UJEDNOLICENIA I PROFESJONALIZACJI RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało do konsultacji publicznych Zieloną księgę certyfikacji zamówień publicznych. Nowo projektowany mechanizm ma być rozwiązaniem fakultatywnym, którego celem będzie uproszczenie a zarazem profesjonalizacja systemu zamówień publicznych. Najważniejsze korzyści certyfikacji dla wykonawców to m.in.: ograniczenie procesu przygotowywania obszernej dokumentacji, podniesienie poziomu profesjonalizacji oraz wyższa…

Czytaj dalejCERTYFIKACJA WYKONAWCÓW – NOWE NARZĘDZIE UJEDNOLICENIA I PROFESJONALIZACJI RYNKU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH